Marcatges CE i certificacions segons Decret 1215/1997

El marcatge CE es una marca Europea que indica que el producte juntament al qual apareix compleix amb els requisits establerts per l’Unió Europea en les seves Directives.

Aquesta conformitat es materialitza en un document, anomenat Declaració de Conformitat CE.

D’aquesta forma el fabricant comunica que el seu producte compleix amb els mínims requisits legals i tècnics en matèria de seguretat dels Estats Membres de l’unió Europea.

El Marcatge CE contindrà un Expedient Tècnic de Construcció (ETC) i la documentació associada aquest per la certificació del Marcatge CE.

El Marcatge CE ho ha de portar un producte si aquest producte es troba dintre de les Directives de nou enfocament. Si el producte compleix les provisions de les Directives Europees aplicables i el producte porta la Marca CE, els estats membres no poden prohibir, restringuir o impedir la col·locació en el mercat o posada en servei del producte. La Marca CE pot considerar-se com el passaport pel comerç del producte dintre els Països de l’Unió Europea.