Projecte Inoxpa,S.A.

Situació: Carrer dels Telers, 60 - Banyoles.

Tasques realiztades:

- Projecte tècnic executiu per a la reforma d'una nau industrial.

- Projecte tècnic refós, en règim de comunicació, d'una activitat destinada al muntatge de bombes i equips d'ús alimentari.

- Projecte tècnic de legalització de la reforma de la instal·lació elèctrica d'una nau industrial. 

- Projecte tècnic de legalització de la instal·lació de climatització d'una nau industrial.

- Projecte de legalització de la instal·lació de calefacció en una nau industrial.

- Projecte tècnic executiu per a la reforma de la façana d'una nau.

Any: 2014,2015.

Client: Inoxpa,S.A.