Disseny de màquines i automatismes industrials

Realització del disseny de màquines a petició del client i necessitat del mateix Disseny mecànic amb plànols amb SOLIDWORD i AUTOCAD, així com els pertinents plànols elèctrics de potència i control per atomització del procés o màquina.

Assistència en fase d’execució i posta en marxa.