Legalitzacions d’instal·lacions de gas, elèctriques, climatització

Realització i tramitació per legalització d'instal·lacions que necessiten estar registrades en el Departament d'Indústria, inclouen:


- Legalitzacions d'instal·lacions d'emmagatzematge de G.L.P.
- Legalitzacions d'instal·lacions receptores de G.L.P i Gas Natural.
- Legalització d'instal·lacions de Mitja Tensió i Baixa Tensió.- Legalitzacions d'instal·lacions de climatització i Aigua Calenta Sanitària (ACS) >70 Kw.
- Legalitzacions d'instal·lacions de fred industrial i comercial.
- Legalitzacions d'instal·lacions d'emmagatzematge de productes químics.
- Legalitzacions d'instal·lacions d'aire comprimit.
- Legalitzacions d'instal·lacions d'aparells a pressió.
- Legalitzacions d'aparells tipus únic.
- Legalitzacions d'aparells d'elevació.