Projectes d’eficiència energètica

Presa de dades de consum elèctric, gas, gasoil, bomba de calor, etc... valorització de les dades i presa de mesures correctores per tal de minimitzar el consum total de cada instal·lació. Estudi econòmic i de rendibilitat en cada cas. Possibilitat de implantació d’energies renovables, Control de la instal·lació a través de domòtica o bé PLC’S amb interconnexió amb xarxes de comunicació Ethernet, Motbus, etc...

Manteniment i seguiment del control del consum via SCADA, HMI, correu electrònic, via web, etc...