Certificats energètics d’edificis en fase projecte i edificis acabats

Des de el passat 1 de juny de 2013, es obligatori disposar del certificat energètic per edificis o habitatges de nova construcció, o habitatges de lloguer o de venda. L'etiqueta energètica és un distintiu que determina el nivell de qualificació d'eficiència energètica obtinguda per un edifici (es pot fer de la totalitat o una part de l'edifici) (habitatges, locals o naus independents). Aquest procés es porta a terme amb els procediments que ha establert el mateix Real Decret (programes homologats). Per realitzar les certificacions energètiques, des de Masdeu Enginyeria, us oferim com a fins ara els nostres serveis, ja que disposem de les eines adients i homologades, així com els equips tècnics necessaris per donar resposta a la demanda prevista.