Projecte Tomas Alsina Figueres

Situació: Sector Can Verneda 1 - Vilablareix

Tasques realitzades:

- Projecte de construcció d'onze naus entremitgeres

- Projecte d'activitats i de baixa tensió de les diferents activitats que es van implentar a les onze naus.

Any: 1999

Client: Tomas Alsina Figueres