Projecte Viñolas Metall,S.L.

Situació: Carrer Telers, 30 - Banyoles

Tasques realitzades:

- Projecte tècnic bàsic i executiu per a a l'adequació d'una nau industrial.

- Projecte tècnic de legalització de l'ampliació de la instal·lació elèctrica de la nau.

- Projecte tècnic de legalització, en règim de comunicació d'una activitat destinada a taller de caldereria.

Any: 2016

Client: Viñolas Metall, S.L.